KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100

301 00 Plzeň - Bory


Tel. sekretariát:

378 023 411


Fax:

378 023 415


E-mail:

kta@kta-technika.cz

 

Kde nás najdete?


Mapa aby jste nás lépe našli

 

 

KTA technika s.r.o. Plzeň – Podporujeme doplňování orientačních prvků v terénu pro občany s postižením zraku.

 

Společným jmenovatelem těchto služeb je integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života společnosti na základě dosažení maximální možné míry samostatného řešení problémů, které toto těžké postižení přináší.

 

Projektujeme a provádíme montáž technických prostředků pro osoby se zrakovým postižením, které se spouštějí dálkovým ovladačem – slepeckou vysílačkou VPN 01. Zajišťujeme projednání umístění zařízení, elektrické přípojky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace skutečného provedení,dodávku zařízení, instalaci, revizní zprávy, opravy a servis.

Dodáváme aplikace pro slabozraké osoby pro určená technická zařízení železnic, aplikace pro slabozraké osoby pro městská signalizační zařízení dopravních podniků, pro města a obce.

Dálkový ovladač - slepecká vysílačka typu VPN 01 je kompenzační pomůcka - krabička do kapsy. s kódovanými povely přenášenými radiovým signálem. Pomocí této vysílačky může nevidomý uživatel po celé ČR aktivovat akustická orientační a informační zařízení.
Ovladač má 6 tlačítek, která jsou očíslována ve dvojicích pod sebou, přičemž mezi tlačítky 1 a 2 je hmatná značka. Čísla tlačítek definují čísla jednotlivých povelů

VPN 01

 

- akustické a orientační hlasové majáčky - trylky a základní hlasové fráze; inteligentní zastávky - trylky a názvy zastávek 

- hlasové majáčky - doplňkové rozšiřující hlasové fráze; inteligentní zastávky - informace o spojích; eskalátory - trylky a hlasové fráze

- vnější reproduktory vozidel MHD - hlášení čísla linky a směru jízdy

- v MHD signál řidiči - nástup nevidomého; otevírání dveří v pražském metru a u železničních souprav řady 471 a souprav Regionova

- akustické zvukové návěstí  (klapadla elektronického typu) na křižovatkách a přechodech pro chodce vybavené světelnou dopravní signalizací;

- akustické zvukové návěstí  (klapadla elektronického typu)  pro železniční přejezdy na křížení železnice s pěší komunikací, pokud je tak světelná dopravní signalizace vybavena; hlasový výstup elektronického informačního zařízení

 

Ovladač akustických orientačních a informačních zařízení ("slepecká vysílačka") je považována za kompenzační pomůcku (vyhl. č. 182/1991 Sb.) a pověřený úřad obce s rozšířenou působností může žadateli na její pořízení významně přispět. Je tedy potenciálním uživatelům dostupná.

 

Nahoru